Kennisgeving beschikking Legerplaats bij Oldebroek (27B09) Zaak: 2023/1520, Inspectie Leefomgeving en Transport

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving beschikking Legerplaats bij Oldebroek (27B09) Zaak: 2023/1520, Inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Kennisgeving beschikking Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Inrichting: Legerplaats bij Oldebroek – 27B09 Locatie: Eperweg 149, 8084 HE ’t Harde (gemeente Elburg) Activiteit: Bouwen Voor: Het maken van gevels in een bestaande overkapping gebouw 298 Aanvraagdatum: 23 augustus 2023 Besluitdatum: 19 januari 2024 Bekendmaking: 29 januari 2024 Zaaknummer: 2023/1520 OLO nummer: 7854551 De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport via telefoonnr. 088-489 00 00. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken, binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische Zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2024.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 06-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. stcrt-2024-3374

Gerelateerde berichten