Provincie Gelderland – Goedkeuringsbesluit - W.Z24.100161.01 – Bovendwarsweg 93 Oldebroek

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland – Goedkeuringsbesluit - W.Z24.100161.01 – Bovendwarsweg 93 Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een verzoek ten behoeve van de goedkeuring voor het toevoegen van Euralcodes aan de afvalstoffenlijst ontvangen en beoordeeld.Het gaat over de locatie Bovendwarsweg 93 Oldebroek. Inwerkingtreding van het besluitDit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit aan de inrichtinghouder.Om het goedkeuringsbesluit in te zien, kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres omgevingsloket@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer (024) 751 77 00, met vermelding van het zaaknummer W.Z24.100161.01.Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorzieningBelanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland, t.a.v. Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:a. de naam en het adres van de indiener;b. de dagtekening;c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;d. de gronden van het bezwaar.Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 08-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. prb-2024-1661

Gerelateerde berichten