Verleende ontheffing tijdelijk schenken alcohol (art. 35 Alcoholwet), in een tent in een weiland nabij Veenweg 29 in Oldebroek

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende ontheffing tijdelijk schenken alcohol (art. 35 Alcoholwet), in een tent in een weiland nabij Veenweg 29 in Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De burgemeester van Oldebroek maakt bekend dat zij de volgende ontheffing heeft verleend:in een tent in een weiland nabij Veenweg 29 in Oldebroek, verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken ter gelegenheid van Kokki’s Lentefeest, bestaande uit darttoernooi op 16 maart 2024, kerkelijk event op 17 maart 2024, bedrijvenmarkt op 21 maart 2024, darttoernooi op 22 maart 2024 en live muziekfeest op 23 maart 2024 (zaaknummer 64896 – 22 januari 2024)Heeft u vragen over deze vergunning of wilt u de betreffende stukken inzien neemt u dan contact op met team Ruimte cluster Vergunningen via telefoonnummer 0525 638200Als u of een andere belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste te bevatten:- naam en adres;- datum;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;- de gronden van het bezwaar (motivering);- handtekening.Indien gewenst kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 31-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. gmb-2024-39537

Gerelateerde berichten