Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Oldebroek

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving onderhandse verkoop door de gemeente Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Didam-arrest De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest gewezen. In dit arrest is bepaald dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, aan (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn. Er hoeft geen mededingingsruime geboden te worden als bij voorbaat vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop.De gemeente Oldebroek is eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente Oldebroek, sectie M, nummer 8127 dat is gelegen nabij de Veluwelaan 4 in Wezep. De gemeente is voornemens een gedeelte van dit perceel ter grootte van circa 18 m² te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzend perceel.De gemeente geeft hiermee uitvoering aan haar ‘Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen’. In dit beleid staat dat afstoting van gronden uitsluitend kan plaatsvinden aan eigenaren van aanliggende percelen. VervaltermijnIedere belanghebbende die vindt dat hij ook in aanmerking dient te komen voor verkrijging van (een gedeelte van) het perceel, dient uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatiedatum, dus uiterlijk op 1 april 2024 een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen deze termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mee te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan onderstaande contactpersoon. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer B. Schakelaar, medewerker Grondzaken, BSchakelaar@oldebroek.nl. Het opnemen van contact ontslaat u niet van de plicht om, als u een kort geding aanhangig wil maken, dit te doen binnen de hiervoor genoemde vervaltermijn.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 12-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. gmb-2024-102866

Gerelateerde berichten