Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West III en ontwerp beeldkwaliteitsplan

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West III en ontwerp beeldkwaliteitsplan.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van B&W van de gemeente Oldebroek maken bekend dat zij op 5 december 2024 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West III en het daarbij behorende ontwerp beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen door het, conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen. Doel van het plan Het plan legt de juridisch-planologische basis voor het realiseren van circa 215 woningen ten zuidwesten van de kern Oldebroek. Inzien Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf woensdag 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024. U kunt de stukken inzien op: - www.oldebroek.nl/bestemmingsplannen  - www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB121-ON01 - het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek Zienswijze indienen Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp beeldkwaliteitsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00. Het college van de gemeente Oldebroek, 12 december 2023.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. cb550cac581af58bec772443e8a831b0

Gerelateerde berichten