Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Spronksweg en Hollanderstraat en ontwerp beeldkwaliteitsplan

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Spronksweg en Hollanderstraat en ontwerp beeldkwaliteitsplan.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van B&W van de gemeente Oldebroek maken bekend dat zij op 5 december 2023 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Spronksweg en Hollanderstraat en bijbehorende ontwerp beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen door het ter inzage te leggen (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening). Doel van het plan Het betreffende ontwerpbestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische basis om de huidige ‘Wonen – 8’ en ‘Wonen – 9’ bestemmingen te wijzigen naar een woonbestemming die voorziet in de gewenste woningtypologieën en maatvoering. De bestaande 28 huurwoningen zullen vervangen worden door een nieuwbouwprogramma dat bestaat uit 62 woningen in de sociale huursector, waaronder ééngezinswoningen, tweekamerappartementen en driekamerappartementen. Met het plan wordt een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald voor deze locatie en de omgeving en wordt ingespeeld op de woningbehoefte. Met het nieuwbouwprogramma worden woningen gerealiseerd die weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Om dit plan mogelijk te maken moet voor de locatie het geldende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 partieel worden herzien. Ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld om kwalitatieve stedenbouwkundige richtlijnen vast te leggen. In het beeldkwaliteitsplan is aan de hand van eisen voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aangegeven welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd. Inzien Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf woensdag 13 december 2023 tot en met dinsdag 23 januari 2024. U kunt de stukken inzien: - Op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB120-ON01 - Op www.oldebroek.nl/bestemmingsplannen - Het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend) Zienswijze indienen Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp beeldkwaliteitsplan indienen. De schriftelijke zienswijze dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00. Het college van de gemeente Oldebroek, 12 december 2023.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. c2377e1949395d02460b29475cb4d936

Gerelateerde berichten