Verleende ontheffing tijdelijk schenken alcohol (art. 35 Alcoholwet), Veenweg 39 in Oldebroek

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende ontheffing tijdelijk schenken alcohol (art. 35 Alcoholwet), Veenweg 39 in Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De burgemeester van Oldebroek maakt bekend dat zij de volgende ontheffing heeft verleend: op Veenweg 39 in Oldebroek, verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken ter gelegenheid van het Open Huis en een Schuurfeest op 23, 24 en 25 november 2023 (zaaknummer 54835 – verzenddatum 6 november 2023) Heeft u vragen over deze vergunning of wilt u de betreffende stukken inzien neemt u dan contact op met team Ruimte cluster Vergunningen via telefoonnummer 0525 638200 Als u of een andere belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste te bevatten: - naam en adres; - datum; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; - de gronden van het bezwaar (motivering); - handtekening. Indien gewenst kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 08-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. 6d4a66eb25e00744988e4acd62d10d9e

Gerelateerde berichten