Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam B aan de Zuiderzeestraatweg 239 A te Oldebroek

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam B aan de Zuiderzeestraatweg 239 A te Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het tijdelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam B aan de Zuiderzeestraatweg 239 A te Oldebroek. De vergunning is verzonden op 4 december 2023. Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen. Inzien van stukken U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11). Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar averwoert@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden. Bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 184, - voor een natuurlijk persoon, € 365, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Privacy Waterschap Vallei en Veluwe gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het waterschap kunt u vinden in onze privacyverklaring, deze vindt u op https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/privacy/. Vragen Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Jacobs (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 51 93 35 58. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Verwoert (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 15 89 20 32. Het nummer van de vergunning is Z2023-10-0333/D2023-11-0950

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 08-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. 551ef0740e934789d8b949d2fa5b1e21

Gerelateerde berichten