Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, De Hagen ongenummerd, tegenover 62, Oldebroek

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, De Hagen ongenummerd, tegenover 62, Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen op het perceel De Hagen ongenummerd, tegenover 62, Oldebroek. De aanvraag voorziet in het bouwen van 30 woningen en 30 bergingen. Het zaaknummer is R2023-01707. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de onderdelen zoals bedoeld in de Wabo, artikel: - art. 2.1 lid 1 onder a: het bouwen van een bouwwerk; - art. 2.1 lid 1 onder c: gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan; De ontwerpvergunning en daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. Tijdens openingstijden kunt u de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het ook mogelijk dat u de stukken digitaal toegestuurd krijgt. In uitzonderlijke gevallen kan een papieren exemplaar van de stukken bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl/omgevingsvergunning. Iedereen kan van 28 februari 2024 tot en met 9 april 2024 tegen de ontwerpbeschikking schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200. Oldebroek, 27 februari 2024

 

Onderwerp: bouwvergunningomgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 28-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. 44ea496259b7acde3e9a2800f735123e

Gerelateerde berichten